Header
welkom

Verborgen in Senigmas zit het woord Enigma: Grieks voor raadsel. Enigma werd vooral gebruikt in WO II als naam voor een codeermachine waarvan de codes te ontrafelen waren via speciale sleutels.

Dit principe pas ik toe in mijn schilderijen, in elk schilderij heb ik een code verwerkt, uitgaande van een positieve kijk op het leven. Deze codes hebben hun oorsprong in een door mijzelf ontwikkelde nieuwe code, dat gebeurt door middel van cijfers, letters, tekens, andere talen enz. Op deze manier geven zijn een eigen karakteristiek aan het werk en houden tevens een boodschap in, deze kan zowel positief als negatief zijn.

Bedoeling:
Uitgangspunt is dat als u een schilderij mooi vindt, bij u vindt passen, er iets mee heeft, zelfs afkeer, dit zijn weerklank heeft in de code die in het schilderij verborgen is, zonder dat u op de hoogte bent van die code. M.a.w. het gevoel dat u heeft bij het kijken naar een schilderij vertaalt zich in de verborgen code ! Graag geef ik u nadere uitleg op uw verzoek.

bullets
kunstwerk

"Overwin jezelf"